KONTAKT

ADMINISTRATOR I REDAKCJA STRONY
strona.wilkszyn@gmail.com
Zob. AUTORZY STRONY

W sprawie wykorzystania materiałów (tekstów i zdjęć)
z niniejszej strony, można kontaktować się
mailowo [strona.wilkszyn@gmail.com]
lub telefonicznie [+48 604 070 613].

SOŁTYS WIESŁAWA JANUSZ
soltys.wilkszyn@gmail.com
FB/soltys.wilkszyn
Zob. więcej

RADA SOŁECKA
1. Tomasz Chudzikiewicz
2. Kamilla Jasińska
3. Adam Pawlikowski 
4. Rafaela Sztukowska 
radasolecka.wilkszyn@gmail.com
Zob. więcej

RADNA GMINY MIĘKINIA MONIKA SZYMANOWSKA
radna-wilkszyn@wp.pl
FB/radna.wilkszyn.1
Zob. więcej

RADNY GMINY MIĘKINIA ROMAN GIL
……………………………………….
Zob. więcej

RADNA POWIATU ŚREDZKIEGO AGNIESZKA WIATRZYK
agnieszka.wiatrzyk@wp.pl
Zob. więcej

Zob.także WAŻNE KONTAKTY (m.in. telefony alarmowe, lokalne urzędy i instytucje, pomoc w nagłych sytuacjach)

Zob. także BAZA LOKALNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW I USŁUGODAWCÓW