GOSPODARKA ODPADAMI

Przedstawiamy harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2019 r. z terenu Wilkszyna i Miłoszyna oraz podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania systemu wywozu i zbiórki odpadów w gminie Miękinia. Podpowiadamy także, jak segregować odpady. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie www.miekinia.pl/odpady.

PSZOK Wilkszyn (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych) – projekt w realizacji. Wkrótce więcej informacji.

BIO odpady – zgłoszenia należy dokonać co najmniej 1 miesiąc przed planowaną datą zbiórki, na wzorze druku zgłoszenia ZGB-1 dostępnego w siedzibie Urzędu Gminy Miękinia lub na stronie www.miekinia.pl/odpady w folderze do pobrania.