OŚWIATA I EDUKACJA

W Wilkszynie nie ma szkoły podstawowej, przedszkola ani żłobka. Najbliższe publiczne placówki tego typu znajdują się w Pisarzowicach. Z Wilkszyna do szkoły w Pisarzowicach dzieci dowozi autobus szkolny [zob. rozkład jazdy szkolnego autobusu].

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pisarzowicach
Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich
Przedszkole Publiczne im. Piastów Śląskich
ul. Szkolna 3
55-330 Pisarzowice
tel. +48 71 317 11 69
www.sppisarzowice.szkolnastrona.pl


Publiczny Żłobek w Pisarzowicach
ul. Szkolna 3 B
55-330 Pisarzowice
tel. +48 71 317 77 77

Zob. także POZOSTAŁE PLACÓWKI OŚWIATOWE NA TERENIE GMINY MIĘKINIA