OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI

Już w połowie kwietnia w Wilkszynie działalność rozpocznie przychodnia weterynaryjna, natomiast od końca marca na terenie gminy Miękinia realizowany jest program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. W ramach programu gmina podpisała m.in. umowy z różnymi firmami i organizacjami, które świadczą usługi interwencyjne, z których mogą korzystać mieszkańcy gminy Miękinia.

Fot. archiwum prywatne

Opieka nad zwierzętami wymagającymi opieki weterynaryjnej
Artur Różycki Przychodnia Weterynaryjna „Podaj Łapę”
ul. Zwycięstwa 8, Brzeg Dolny
tel. 71 319 03 78, kom. 606 469 797
www
FB/podajlapewet

Odławianie i przyjmowanie odłowionych zwierząt bezdomnych do schroniska w Żychlinie
Usługi Weterynaryjne „Olvet” Ryszard Olszewski, Skokowa
ul. Wrocławska 2 A, 55-10 Prusice
tel. 662 220 062
FB/schroniskoolvet

Realizacja zadań publicznych obejmujących opiekę nad zwierzętami bezdomnymi
Stowarzyszenie Help Animals.
ul. Sienkiewicza 10 A, Malczyce
tel. 604-974-423
www
FB/psiestaruszki

Fot. Ewa Zajfert

Odławianie dzikich zwierząt, które zostały poszkodowane w skutek wypadków lub kolizji oraz wolno biegających, znajdujących się poza terenem swojego naturalnego bytowania; zwierzęta ranne, o ile zaistnieje taka konieczność, umieszczone będą w Ośrodku Rehabilitacji i Leczenia Dzikich Zwierząt Las Ratyński (ptaki drapieżne) lub Ośrodku Rehabilitacji Dzikich Zwierząt, ul. Raczkowska 2b, Legnickie Pole.
Arkadiusz Kusiński Zakład Usług Komunalnych Leśnych
ul. Ogrodowa 5, Kokorzyce, 55-330 Miękinia
tel. 608 532 161

Wkrótce więcej informacji na temat programu.
———————————————————————————————————————————

Najbliższe pogotowie weterynaryjne 24 h
ul. Stabłowicka 109 B, 54-062 Wrocław
tel. 791 998 999 
www

Przychodnia weterynaryjna VillVet
ul. Leśna 21/7, Wilkszyn
FB/VillVet