SOŁTYS I RADA SOŁECKA

Sołtysem sołectwa Wilkszyn, obejmującego wieś Wilkszyn i przysiółek Miłoszyn, w kadencji 2019–2024 jest WIESŁAWA JANUSZ.

Wiesława Janusz o Wilkszynie:

Wiem, że Wilkszyn to duża i różnorodna wieś. Z jednej strony ilu mieszkańców, tyle potrzeb, problemów, pomysłów i koncepcji zmian na lepsze, a z drugiej – tyle samo talentów, umiejętności, pasji i woli działania. Wilkszyn nie jest już tylko tzw. sypialnią Wrocławia. Wielu mieszkańców chce robić tu więcej niż „tylko nocować”. Chcą robić coś dla siebie i innych. Pod tym względem Wilkszyn ma ogromny potencjał. Jego rozpoznanie i umiejętne wykorzystanie może sprawić, że wszystkim będzie żyło się lepiej. Wszyscy będą czuli, że Wilkszyn to ich miejsce. Przez nich i dla nich współtworzone.

Zob. także Wilkszyn ma nowego sołtysa

RADA SOŁECKA
1. Tomasz Chudzikiewicz
2. Kamilla Jasińska
3. Adam Pawlikowski 
4. Rafaela Sztukowska 

Kontakt do sołtysa i rady sołeckiej:
soltys.wilkszyn@gmail.com
radasolecka.wilkszyn@gmail.com 

Dyżury sołeckie:
każdy pierwszy wtorek miesiąca od godz. 18.30–19.15
w świetlicy wiejskiej w Wilkszynie, ul. Główna 17