VIA REGIA

Przez gminę Miękinia, a częściowo także przez Wilkszyn, przebiega Droga św. Jakuba, czyli tzw. Via Regia –pieszy międzynarodowy szlak pątniczy prowadzący do katedry w Santiago de Compostela w Hiszpanii, gdzie wedle legendy znajduje się ciało św. Jakuba Większego Apostoła.

Istniejąca od ponad tysiąca lat droga, licząca w sumie ok. 4 tys. km, ale mająca wiele wariantów, jest jednym z najważniejszych europejskich szlaków kulturowych oraz chrześcijańskich szlaków pielgrzymkowych, obok tych prowadzących do Rzymu i Jerozolimy.

Trasy Via Regia
Fot. domena publiczna

Miękiński odcinek Via Regia prowadzi od zachodu Wrocławia przez las mokrzański na skraj Wiśniowej Góry w Wilkszynie (d. Kirschberg), dalej ul. Ostrężynową ponownie przez las mokrzański, w kierunku osiedla Mokra, i dalej na północny zachód polnymi terenami wokół Środy Śląskiej przez lekko pofalowaną Wysoczyznę Średzką. Droga oznaczona jest żółtymi strzałkami oraz muszlą św. Jakuba – symbolem pielgrzymów.

Wilkszyński odcinek Via Regia pokrywa się z pieszym spacerowym szlakiem turystycznym PTTK prowadzącym od Kątów Wrocławskich przez Miękinię i Środę Śląską do Lubiąża.  

Oznaczenie szlaku Via Regia na szlabanie przy wjeździe do lasu od strony ul. św. Huberta
Fot. Kamilla Jasińska