BIBLIOTEKA

Biblioteka w Wilkszynie jest jedną z filii Biblioteki Publicznej w Miękini. W 2015 r. obchodziła jubileusz 60-lecia istnienia, została bowiem powołana do życia w 1955 r.

Księgozbiór wilkszyńskiej biblioteki, którym opiekuje się p. Wanda Kruszelnicka, jest w pełni skomputeryzowany, co umożliwia czytelnikom sprawdzenie dostępności poszukiwanej książki w katalogu on-line dostępnym na stronie internetowej www.kultura.miekinia.pl.

Biblioteka jest miejscem, w którym w wyjątkowy sposób dba się o kształtowanie i pielęgnowanie lokalnego patriotyzmu oraz popularyzację dziejów Wilkszyna. To tu znajduje się m.in. kopia dokumentu z 1175 r., w którym po raz pierwszy wzmiankowana została mała słowiańska wieś Wiltsin, darowana klasztorowi w Lubiążu. Biblioteka gromadzi ponadto wszelkie pamiątki związane z Wilkszynem, jak np. widokówki, zdjęcia oraz relacje przedwojennych, jak i powojennych mieszkańców miejscowości.    

Biblioteka w Wilkszynie organizuje różnorodne przedsięwzięcia, jak np. spotkania autorskie czy poranki z bajką. Bierze także udział w Narodowym Czytaniu, które odbywa się pod patronatem prezydenta RP. Wilkszyńska biblioteka słynie ponadto z organizowanych regularnie, czasami nawet kilka razy w roku, wystaw tematycznych i okolicznościowych. W ostatnim czasie prezentowano m.in. wystawy „Wilkszyn – moja mała ojczyzna”, „Powstanie Warszawskie”, „Jan Paweł II”, „Wrocławskie krasnoludki”,  „20 lat po powodzi”, „Pozdrowienia z Wrocławia”.

Biblioteka Publiczna w Miękini – filia w Wilkszynie
ul. Sportowa 2
55-330 Wilkszyn
tel. +48 71 397 16 83

Godziny otwarcia:
poniedziałek,czwartek: 12.00–18.00
wtorek, środa, piątek: 9.00–15.00
sobota, niedziela: nieczynne

BIEŻĄCE INFORMACJE Z ŻYCIA ŚWIETLICY I BIBLIOTEKI MOŻNA ŚLEDZIĆ NA
FB/kulturawilkszyn