WILKSZYN NA PRZEDWOJENNYCH WIDOKÓWKACH

“Pozdrowienia z Wilkszyna” – widokówka z ok. 1930 r.
Kościół św. Wawrzyńca i widok z wieży kościelnej w kierunku obecnej pętli
[zbiory prywatne]
Widokówka z lat 30. XX w.
U dołu nieistniejące dziś zabudowania kolonii Kirschberg (ob. Wiśniowa Góra)
[zbiory prywatne]