WILKSZYN WCZORAJ I DZIŚ

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. WAWRZYŃCA (St. Laurentius)

Fot. 1930 – ze zbiorów Marianny i Guntera Thiemannów, 2019 – Ewa Zajfert

Fot. lata 20./30. XX w. – ze zbiorów Marianny i Guntera Thiemannów, 2018 – Mateusz Ciesiółka

Zob. więcej KOŚCIÓŁ PW. ŚW. WAWRZYŃCA

WILKSZYN W WIDOKU OD STRONY WIŚNIOWEJ GÓRY

Fot. lata 20./30. XX w. – pocztówka, 2019 – Kamilla Jasińska

KRZYŻ PRZY UL. WIŚNIOWEJ/GŁÓWNEJ

Fot. 1993 – Gunter Thiemann, 2012 – Sylwester Stępień, 2019 – Adam Pawlikowski

Zob. więcej KAPLICZKI I PRZYDROŻNE KRZYŻE
Zob. więcej CO SIĘ STAŁO Z PRZYDROŻNYM KRZYŻEM?

POMNIK / KAPLICZKA PRZY KOŚCIELE

Fot. lata 20./30. XX w. – fragm. pocztówki, 2019 – Ewa Zajfert

Zob. więcej KAPLICZKI I PRZYDROŻNE KRZYŻE