KOMPLEKS REKREACYJNO-SPORTOWY

Kompleks rekreacyjno-sportowy w Wilkszynie jest miejscem integrującym mieszkańców. Tu na boisku trenują zarówno najmłodsi, jak i nieco starsi mieszkańcy Wilkszyna. Tu na placu zabaw spotykają się rodzice i dziadkowie opiekujący się swoimi pociechami. Tutaj także odbywają się różnorodne imprezy i festyny.

Urządzanie terenu rekreacyjno-sportowego, zlokalizowanego w południowo-wschodniej części Wilkszyna, niemal tuż przy drodze wojewódzkiej 336, zaraz przy wjeździe do wsi od strony Wrocławia, rozpoczęło się w 2012 r. i nadal trwa.

Jako pierwszy, w ramach rządowego programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, powstał kompleks boisk sportowych ORLIK, który oficjalnie oddano do użytku 23 listopada 2012 r. W skład kompleksu wchodzi boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej, boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej oraz budynek sanitarno-szatniowy. Obiekt jest ogrodzony, oświetlony i wyposażony w różne urządzenia sportowe np. kosze do koszykówki i komplet do gry w piłkę siatkową. Kompleks jest ogólnodostępny, a jego budowa, trwająca od lutego do października 2012 r. została sfinansowana z trzech źródeł: budżetu gminy Miękinia, budżetu województwa dolnośląskiego oraz dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Koszt budowy obiektu to ponad 1 mln 120 tys., a łączna wysokość pozyskanych dotacji wyniosła 593 tys. zł.

Od 2013 r. na Orliku odbywają się  m.in. bezpłatne zajęcia sportowe z zakresu piłki nożnej dla dzieci i osób dorosłych. Zajęcia prowadzone są trzy razy w tygodniu przez instruktora sportu Krzysztofa Janusza. W zajęciach sportowych może uczestniczyć każdy mieszkaniec Wilkszyna i okolic.

Boisko ORLIK
ul. Leśna 34
55-330 Wilkszyn, gmina Miękinia
Opiekun boiska:
Marek Żak
tel. 661 122 407

Zob. harmonogram zajęć sportowych odbywających się na boisku Orlik w Wilkszynie
(obowiązuje od 11 lutego 2019 r.)

Kompleks sportowy „Orlik” szybko stał się centrum integracji mieszkańców Wilkszyna i miejscem, w którym zaczęto organizować różnorodne przedsięwzięcia sportowe, jak np. Śniadanie Mistrzów, czyli otwarte zawody kolarskie w indywidualnej jeździe na czas, które w krótkim czasie stała się obowiązkową imprezą dla kolarzy amatorów z całej Polski.
Zob. filmową relację ze Śniadania Mistrzów w 2013 r.

Tuż przed wejściem na teren Orlika, z inicjatywy lokalnych aktywistów zainteresowanych historią Wilkszyna, 1 czerwca 2013 r. wkopana została Kapsuła Czasu, w której znalazły się wszystkie „znaki teraźniejszości” umieszczone w niej przez mieszkańców Wilkszyna, m.in. listy, fotografie, kroniki, gazety codzienne i tygodniki, a przede wszystkim wpisy mieszkańców. Kapsuła w formie beczki została zakopana i nakryta głazem z płytą inskrypcyjną. W zamyśle pomysłodawców powinna zostać otwarta 1 czerwca 2043 r.
Zob. filmową relację z wkopania Kapsuły Czasu

Umieszczenie przy Orliku Kapsuły Czasu zapoczątkowało stworzenie na tym terenie Międzypokoleniowego Centrum Integracji, do którego powstania w znacznej mierze przyczyniła się gmina Miękinia oraz mieszkańcy Wilkszyna. Centrum zaczęło powstawać w 2014 r. W maju 2014 r. zamontowano siłownię zewnętrzną, betonowy stół do tenisa oraz szachy ogrodowe. Różnorodność urządzeń siłowni, składającej się z trzech pylonów, na których zamontowano po dwa różne urządzenia, umożliwia ćwiczenie różnych grup mięśni i zachęca da aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu.

We wrześniu 2014 r. oddano do użytku pełnowymiarowe boisko trawiaste zlokalizowane tuż przy Orliku. Towarzyszy mu pełna infrastruktura: wiaty dla zawodników, piłkochwyty, ławki i stojaki na rowery. To właśnie na tym boisku są rozgrywane mecze Zorzy Wilkszyn.

W Międzypokoleniowym Centrum Integracji znalazło się też miejsce dla najmłodszych mieszkańców Wilkszyna. Od wakacji 2014 r. mają oni do swojej dyspozycji przestronny plac zabaw wybudowany m.in. ze środków gminy Miękinia. Plac, którego budowa pochłonęła ponad 270 tys. zł, wyposażony jest w różne urządzenia. By zwiększyć bezpieczeństwo dzieci, został w całości ogrodzony.

W 2018 r., z inicjatywy Zorzy Wilkszyn w czynie społecznym i przy wsparciu finansowym gminy w ramach projektu “Miękińska Inicjatywa Razem”, tuż przy Orliku i placu zabaw powstała drewniane wiata, która służy mieszkańcom jako miejsce spotkań i wypoczynku.   

W 2019 r. w ramach kolejnej edycji konkursu “Miękińska Inicjatywa Razem” pod wiatą pojawiły się wykonane przez mieszkańców ławki i ławostoły. W realizację projektu zaangażowani byli mieszkańcy Wilkszyna, Zorza Wilkszyn oraz sołtys i rada sołecka.

Fot. Adam Pawlikowski

W 2019 r. w bezpośrednim sąsiedztwie Orlika powstała ponadto nowa świetlica wiejska wraz z biblioteką. Na realizację tego zadania gmina Miękinia otrzymała dofinansowanie od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w wysokości 500 tys. zł. Nowa świetlica wraz z biblioteką, które mają zostać otwarte w I połowie 2020 r., sprawią, że teren w okolicy Orlika stanie się nie tylko centrum rekreacyjno-sportowym Wilkszyna, ale także centrum kulturalnym, nieustannie tętniącym życiem. To właśnie w świetlicy odbywać się będę m.in. cykliczne zajęcia artystyczne, taneczne oraz nauka języków obcych.
Zob. więcej o budowie nowej świetlicy z biblioteką