SPOŁECZNOŚĆ

WILKSZYN TO LUDZIE. WILKSZYN TO TY. Wilkszyn – jak każda inna miejscowość – to nie tylko sieć dróg i ulic, układ przestrzenny zabudowań i wciąż przybywające domy. To przede wszystkim ludzie. Społeczność. Społeczność oczywiście różnorodna, ale w tej różnorodności tkwi właśnie jej siła i urok. Wielu członków tej społeczności chce robić tu “coś więcej niż tylko spać”. Tu mieszkają, tu realizują swoje pasje, tu się angażują, działając na rzecz dobra mieszkańców, tu ciężko pracują, przynosząc nie tylko sobie, ale też Wilkszynowi rozgłos i uznanie. W tym miejscu przybliżamy ich sylwetki, osiągnięcia i sukcesy, a także prezentujemy działalność lokalnych stowarzyszeń i organizacji. Wspólnie tworzymy kalejdoskop Wilkszyna i utrwalamy w ten sposób jego historię i naszą teraźniejszość.