RADNI GMINY

W Radzie Gminy Miękinia w kadencji 2018–2023 jest dwoje radnych z okręgu Wilkszyn – MONIKA SZYMANOWSKA i ROMAN GIL.

Radna MONIKA SZYMANOWSKA (aktualizacja 09.01.2023 r)

Monika Szymanowska o sobie i swojej pracy:

Mam 42 lata, jestem szczęśliwą matką 2 dzieci. W Wilkszynie mieszkam od 17 lat, a od 14 pracuję w samorządzie. Przez 8 lat zajmowałam się oceną projektów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu. Od 6 lat wykorzystuję swoją wiedzę i doświadczenie, pozyskując środki unijne i krajowe w Urzędzie Miejskim w Środzie Śląskiej. Jako pracownik w Wydziale Promocji i Rozwoju Gminy biorę udział w licznych konferencjach dotyczących zagadnień związanych z rozwojem obszarów wiejskich i tworzeniem warunków do jego realizacji, dla dobra lokalnej społeczności: W latach 2010–2014 byłam radną Gminy Miękinia z okręgu Wilkszyn. Zrealizowane wówczas inwestycje to m.in. budowa kompleksu ORLIK, budowa kanalizacji, remont drogi wojewódzkiej 336 i remont elewacji kościoła w Wilkszynie. W obecnej kadencji chcę wykorzystać swoje doświadczenie dla dobra naszej lokalnej społeczności. W swoim miejscu pracy przyglądam się, jak może funkcjonować gmina i dobre praktyki we współpracy z sołectwami chciałabym przenieść do gminy Miękinia. Jestem osobą otwartą i komunikatywną. Społecznie działam w Stowarzyszeniu Razem dla Ziemi Średzkiej, obejmującym cały powiat średzki.

Kontakt: szymamonika@gmail.com
tel. 501408517
FB/radna.wilkszyn.1

Radny ROMAN GIL

Roman Gil o sobie i swojej pracy:

Jestem emerytem po ponad 40-to letniej pracy w lotnictwie. Za swoja pracę, jako pilot myśliwski zostałem uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi oraz między innymi wpisem do Księgi Lotników Polskich 1918– 2018r., gdzie umieszczeni są piloci zasłużeni dla Polskich Skrzydeł.
Z sukcesem pracowałem także, jako organizator działalności lotniczej na różnych szczeblach kierowania, w lotnictwie wojskowym i cywilnym. Aktualnie mieszkam na granicy Wilkszyna i Pisarzowic. W tej kadencji reprezentuję Wilkszyn w Radzie naszej Gminy. Uważam, że nie powinienem stać obok wydarzeń naszej miejscowości. Swoje doświadczenie chciałbym wykorzystać do poprawy, jakości życia mieszkańców Wilkszyna i Gminy. Zależy mi, aby Wilkszyn dobrze rozwijał się na tle zrównoważonego rozwoju Gminy. Poprawę, jakości życia widzę poprzez realizacje budowy żłobka i świetlicy wraz z biblioteką, przebudowę Rynku (przystanek A-923), budowę parkingu przy kościele, dalszą rozbudowę kanalizacji, remonty ulic ( Wilkszyńska, Magnoliowa, Graniczna i Marszowicka) oraz budowę chodnika dla pieszych między Wilkszynem a Pisarzowicami.
Inwestycje te uważam za absolutnie konieczne. Są one głównymi celami mojej działalności w Radzie Gminy w tej kadencji. Jestem przekonany, że ich realizacja jest możliwa przy ogromnym zaangażowaniu i wsparciu władz gminy. Rozwiązywanie bieżących spraw naszych mieszkańców uważam za swój priorytet.

Kontakt: roman-gil@o2.pl
tel: 601 802 396