RADNI GMINY

W Radzie Gminy Miękinia w kadencji 2018–2023 jest dwoje radnych z okręgu Wilkszyn – MONIKA SZYMANOWSKA i ROMAN GIL.

Dyżury radnych:
każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 18.30–19.15
w świetlicy wiejskiej w Wilkszynie, ul. Główna 17 

Radna MONIKA SZYMANOWSKA

Monika Szymanowska o sobie i swojej pracy:

Mam 38 lat, jestem szczęśliwą żoną i matką 2 dzieci. W Wilkszynie mieszkam od 13 lat, a od 10 pracuję w samorządzie. Przez 8 lat zajmowałam się oceną projektów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu. Od 2 lat wykorzystuję swoją wiedzę i doświadczenie, pozyskując środki unijne i krajowe w Urzędzie Miejskim w Środzie Śląskiej. Jako pracownik w Wydziale Promocji i Rozwoju Gminy biorę udział w licznych konferencjach dotyczących zagadnień związanych z rozwojem obszarów wiejskich i tworzeniem warunków do jego realizacji. Dla dobra lokalnej społeczności: W latach 2010–2014 byłam radną Gminy Miękinia z okręgu Wilkszyn. Zrealizowane wówczas inwestycje to m.in. budowa kompleksu ORLIK, budowa kanalizacji, remont drogi wojewódzkiej 336 i remont elewacji kościoła w Wilkszynie. W obecnej kadencji chcę wykorzystać swoje doświadczenie dla dobra naszej lokalnej społeczności. W swoim miejscu pracy przyglądam się, jak może funkcjonować gmina i dobre praktyki we współpracy z sołectwami chciałabym przenieść do gminy Miękinia. Jestem osobą otwartą i komunikatywną. Społecznie działam w Stowarzyszeniu Razem dla Ziemi Średzkiej, obejmującym cały powiat średzki.

Kontakt: radna-wilkszyn@wp.pl
FB/radna.wilkszyn.1

Radny ROMAN GIL
Kontakt: ……………………..