Kategoria: CIEKAWOSTKI

Dawna wilkszyńska szkoła

Nie wiadomo, kiedy dokładnie została założona w Wilkszynie pierwsza szkoła. Najwcześniejsza wzmianka o placówce edukacyjnej pochodzi z 1770 r. Wiadomo też, że istniała w 1795 r., kiedy Wilkszyn (Wilxen) był jeszcze własnością klasztoru lubiąskiego. W XVIII w. za salę szkolną służyło zazwyczaj mieszkanie nauczyciela.

Kolonia Kirschberg, czyli tajemnice Wiśniowej Góry

Znajdujący się na południu Wilkszyna malowniczy Muckerauer Wald, czyli Las Mokrzański, stał się miejscem, gdzie na przełomie XIX i XX w. wzniesiono kilka obiektów m.in. okazałe pensjonaty i restauracje. Tutaj także, na rozległych polach tuż przy lesie, założono plantację wiśni, od której swoją nazwę wzięła ta okolica – Kirschberg, czyli Wiśniowa Góra.