WAŻNE KONTAKTY

Telefony alarmowe:

112 ogólny telefon alarmowy
999 – Pogotowie Ratunkowe
998 – Straż Pożarna
997 – Policja
992 – Pogotowie Gazowe
994 – Pogotowie Wodociągowe i Kanalizacyjne
991 – Awaria Oświetlenia Ulicznego na Terenie Gminy Miękinia

Pomoc w nagłych sytuacjach:

Dzielnicowy dla rejonu Wilkszyn
sierżant sztabowy Paweł Kisły

Posterunek Policji w Miękini
55-330 Miękinia, ul. Kościuszki 43
tel. 71 317 81 87, kom. 604 425 771
www

Straż gminna
Godziny urzędowania:
poniedziałek, środa, piątek  7.00-15.00
wtorek, czwartek 12.00-20.00
Siedziba: ul. Kościuszki 43 55-330 Miękinia
Komendant straży gminnej: Gustaw Dobosz tel. 603 814 208
Strażnik gminny: Stanisław Dul

Najbliższa nocna i świąteczna opieka zdrowotna
DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, Wrocław
telefon do rejestracji – 71 306 43 00

Weterynarz 24h
ul. Stabłowicka 109 B, 54-062 Wrocław
tel. 791 998 999
www

W przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt (umowa podpisana z gminą Miękinia)
Artur Różycki
tel. 606 469 797 lub 608 011 670.
Zob. także OPIEKA NAD ZWIERZĘTAM

Wybrane urzędy i instytucje:

Komenda Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej
ul. Świętego Andrzeja 2, Środa Śląska
dyżurny tel. 71 396 75 00
www

Ogniwo Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej
Kontakt sprawach dotyczących uzyskania informacji o zdarzeniach drogowych, utrudnieniach w ruchu, czy kontroli autobusów dot. terenu powiatu średzkiego
tel. 71 396 75 18
www

Urząd Gminy Miękinia
ul. Kościuszki 41, Miękinia
tel. 71 735 92 28, 71 735 92 64
www

Starostwo Powiatowe Środa Śląska
ul. Wrocławska 2, Środa Śląska
tel. 71 317 56 46
www

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Śląskiej
ul. Wrocławska 4, Środa Śląska
tel. 71 317 25 05
www

ZUS Biuro Terenowe w Środzie Śląskiej
ul. Kolejowa 28, Środa Śląska
tel. 22 560 16 00
www

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini
ul. Kościuszki 18A, Miękinia
tel. 71 317 85 56
www

Samorządowy Ośrodek Kultury w Miękini
ul. Kościuszki 43, Miękinia
tel. 71 735 92 02
www

Urząd Skarbowy w Środzie Śląskiej
ul. Oławska 5 A, Środa Śląska
tel. 71 317 25 45
www

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wybrzeże Słowackiego 12–14,Wrocław
tel. 71 776 90 53 
www

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
pl. Powstańców Warszawy 1, Wrocław
tel. 71 340 60 00
www

Telefony pomocowe:

“Niebieska Linia”Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
tel. 22 668 70 00
www

Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji Itaka
tel. 22 484 88 01
www

“Pomarańczowa Linia” – dla rodziców pijących dzieci oraz zażywających środki zmieniające nastrój i zachowanie
tel. 801 140 068
www

Ogólnopolski telefon dla osób z problemem narkotykowym
tel. 801 199 990
www

Młodzieżowy Telefon Zaufania
tel. 116 111
www

Infolinia przeznaczona dla osób z problemami psychicznymi lub ich rodzin
tel. 22 885 84 83
www

Zob. także KONTAKT (sołtys, rada sołecka, radni gminy, radna powiatu, administrator strony)