Tag: dawna szkoła

Dawna wilkszyńska szkoła

Nie wiadomo, kiedy dokładnie została założona w Wilkszynie pierwsza szkoła. Najwcześniejsza wzmianka o placówce edukacyjnej pochodzi z 1770 r. Wiadomo też, że istniała w 1795 r., kiedy Wilkszyn (Wilxen) był jeszcze własnością klasztoru lubiąskiego. W XVIII w. za salę szkolną służyło zazwyczaj mieszkanie nauczyciela.