Tag: 500+

500+ na każde dziecko

Dzięki nowelizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Przypominamy o konieczności złożenia wniosku i podajemy najważniejsze terminy.