PRZEDWOJENNY PLAN WILKSZYNA

Plan Wilkszyna (Wilxen) i Miłoszyna (Trautensee) z 1938 r. został opracowany przez Mariannę i
Güntera Thiemannów i opublikowany w napisanej przez nich kronice Wilkszyna. Opracowanie graficzne palny: Ingmar Thiemann