KS. ZBIGNIEW BORTNIK

Znany i powszechnie szanowany proboszcz parafii pw. św. Wawrzyńca w Wilkszynie ks. kanonik Zbigniew Bortnik probostwo w Wilkszynie objął 13 marca 1998 r.

Ks. Zbigniew Bortnik
Fot. Sylwester Stępień

Święcenia kapłańskie ks. Bortnik otrzymał z rąk Jego Eminencji księdza kard. Henryka Kardynała Gulbinowicza 24 maja 1986 r. Był wikarym m.in. w Wołowie oraz na Praczach Odrzańskich, zaś od ponad 20 lat jest proboszczem w Wilkszynie. Gdy obejmował tę funkcję, teren parafii był znacznie większy, jednak stale przybywało mieszkańców, co poskutkowało zmniejszeniem terenu parafii, jednak jej liczebność mimo tego stale rośnie. W tej chwili kierowana przez niego parafia obejmuje Wilkszyn, Miłoszyn i Pisarzowice. W latach 2009–2015 był pierwszym dziekanem nowo utworzonego z dniem 1 stycznia 2009 r. dekanatu Miękinia obejmującego osiem parafii.

Ks. proboszcz w zgodnej opinii mieszkańców uznawany jest za dobrego gospodarza. To on przeprowadził m.in. remont kościoła i jego otoczenia, rewitalizację cmentarza parafialnego i remont plebanii. W tej chwili z jego inicjatywy trwa m.in. renowacja zabytkowych organów kościelnych i remont budynku gospodarczego przy plebanii, tzw. Betlejemki, który docelowo ma służyć mieszkańcom jako miejsce spotkań. Przy parafii z jego inicjatywy kilka lat temu powstał Parafialny Oddział Akcji Katolickiej, a także wspólnota modlitewna Laurentius.

Jako dobry gospodarz zna wszystkich mieszkańców i ich problemy. Wielu osobom pomógł w trudnej sytuacji, udzielając wsparcia nie tylko duchowego i modlitewnego, ale także rzeczowego czy finansowego. Za swoich parafian, czyli podopiecznych uważa wszystkich mieszkańców, bez względu na ich poglądy religijne i fakt, czy są praktykującymi katolikami, dlatego nigdy nie odmawia pomocy. Potrafi zgromadzić wokół siebie ludzi aktywnych, którzy wspólnie z nim realizują wiele przedsięwzięć. Jednym z nich jest festyn parafialny “Wawrzynki” odbywający się każdego roku w sierpniu z okazji liturgicznego wspomnienia patrona parafii. Z inicjatywy ks. proboszcza odbywający się w ogrodzie przy plebanii festyn jest przeznaczony dla wszystkich mieszkańców Wilkszyna i okolic. Ma być czasem dobrej zabawy dla osób w różnym wieku, ale przede wszystkim okazją do wzajemnego poznania się i integracji. Fakt, że Wilkszyn i Pisarzowice to jedna parafia sprawił, że te dwie wsie, ściśle ze sobą połączone choćby ze względów historycznych, współpracują ze sobą na poziomie lokalnym, a granica pomiędzy nimi jest jedynie granicą administracyjną.

Pomysłem ks. proboszcza są różne inicjatywy skierowane do najmłodszych. Od kilku lat na początku grudnia parafię odwiedza św. Mikołaj, który obdarowuje dzieci drobnymi upominkami. Również niedzielne msze św. o godz. 11.30 są przeznaczone przede wszystkim dla rodzin z dziećmi, bo to właśnie do najmłodszych kierowana jest homilia. Ks. Zbigniew doskonale rozumie, że kilkulatkom może być ciężko wytrwać w ławce choćby pół godziny, dlatego ze zrozumieniem spogląda z ołtarza na spacerujące po kościele i zaglądające we wszystkie zakamarki maluchy. Młodzi parafianie chętnie garną się do niego w czasie kazania, a zachęcani przez niego często towarzyszą mu przy balaskach podczas udzielania chrztu świętego. Dzieci dobrze wiedzą, że gdy spotkają proboszcza na ulicy, to zawsze znajdzie dla nich coś słodkiego w kieszeni sutanny.

W maju 2011 r. w Wilkszynie parafianie świętowali 25-lecie kapłaństwa swojego proboszcza (zob. galerię zdjęć z tej uroczystości).