“KRONIKA WILKSZYNA” MARIANNY I GÜNTERA THIEMANNÓW

Przedwojenna kronika Wilkszyna została opracowana przez Mariannę i Güntera Thiemannów. Proces jej przetłumaczenia, uzupełnienia i wydania w języku polskim trwał kilka lat. Poprzez zaangażowanie wielu osób kronika nie tylko zbliżyła ze sobą dawnych i obecnych mieszkańców Wilkszyna, ale przede wszystkim pozwoliła współczesnym mieszkańcom poznać historię miejscowości i odkryć wiele tajemnic z przeszłości.

Oryginalne wydanie kroniki autorstwa Marianny i Güntera Thiemannów, pt. “Was wir noch gefunden haben. Eine Chronik des Ortes Wilxen in Schlesien” (tłum. “To, co jeszcze odnaleźliśmy. Kronika miejscowości Wilkszyn na Śląsku”), ukazało się w maju 2001 r. w Hanowerze, a następnie z małymi uzupełnieniami i komentarzami w lipcu 2004 r. Do niemieckiej wersji kroniki dotarł Adam Pawlikowski z Wilkszyna. Od, wraz ze swoim ojcem, Ryszardem Pawlikowskim, tak wspominają prace nad kroniką:

Poszukiwania informacji historycznych o Wilkszynie doprowadziły nas do Marianne i  Güntera Thiemannów – autorów książki „Eine Chronik das Ortes Wilxen in Schlesien. Was wir noch gefunden haben”. Dzięki ich uprzejmości otrzymaliśmy książkę na płycie CD. W gronie rodzinnym zapadła decyzja o przetłumaczeniu tej publikacji w celu poznania jej treści. Warto znać historię miejscowości, w której się mieszka. Okazało się, że gwara śląska użyta w publikacji nastręczała jednak trudności w tłumaczeniu.

Dzięki zaangażowaniu miłośników genealogii ze Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego we Wrocławiu, Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego „Gniazdo” w Poznaniu, rodziny, znajomych i obecnych mieszkańców Wilkszyna, którzy byli tym zainteresowani, tłumaczenie publikacji zostało zakończone w marcu 2012 r.

fragm. wstępu inicjatorów tłumaczenia kroniki,
Ryszarda Pawlikowskiego i Adama Pawlikowskiego,
do I jej polskiego wydania,
marzec 2012 r.

Współpraca państwa Thiemannów ze wspomnianymi towarzystwami genealogicznymi, tłumaczami i różnymi osobami zaangażowanymi w projekt, doprowadziła do dalszych poszukiwań, a w efekcie do rozszerzenia kroniki. Pierwsza jej część, 185-stronicowa, przetłumaczona przez grono mieszkańców, w nakładzie 200 egz. ukazała się w listopadzie 2015 r.

Autorzy kroniki, jak i obecni mieszkańcy Wilkszyna, nie ustali w poszukiwaniach. Dalsze badania źródłowe i nawiązane przez Thiemannów kontakty z potomkami dawnych mieszkańców, poskutkowały wydaniem w Niemczech w październiku 2014 r. drugiej części kroniki. Jej polska 71-stronicowa wersja, w przekładzie Krzysztofa Gajdy, ukazała się w listopadzie 2015 r. w nakładzie 200 egz.

Nakład obu części publikacji został wyczerpany, ale ze względu na duże zainteresowanie obecnych mieszkańców, być może ukaże się wznowienie.

Na podstawie informacji zaczerpniętych z kroniki autorstwa Marianny i Güntera Thiemannów oraz z ich przekazów listownych i ustnych, opracowano prezentowane na niniejszej stronie www.wilkszyn.info treści historyczne. Wiadomości te uzupełniono dodatkowymi informacjami z innych publikacji dotyczących historii Dolnego Śląska, a także własnymi badaniami źródłowymi. Dzięki uprzejmości państwa Thiemannów na niniejszej stronie prezentowane są także przedwojenne fotografie oraz pocztówki pochodzące z ich zbiorów prywatnych lub pozyskane od potomków dawnych mieszkańców Wilxen. Wszystkie prawa autorskie obu części kroniki należą wyłącznie do jej autorów, tj. Marianny i Güntera Thiemannów.