CMENTARZ

Cmentarz parafialny w Wilkszynie usytuowany jest w północno-wschodniej części wsi, pośród pól, przy drodze prowadzącej do nowo wybudowanego osiedla.

Krzyż znajduje się na końcu głównej alei, na wprost wejścia. Przy nim po obu stronach ułożone są płyty z niemieckich nagrobków
Fot. Kamilla Jasińska

W wojewódzkiej ewidencji zabytków na terenie gminy Miękinia figurują 24 cmentarze wyznaniowe, z których tylko 11 jest obecnie czynnych. Większość z nich to cmentarze katolickie, usytuowane przy kościołach. Cmentarze ewangelickie o przedwojennej metryce podzieliły los wszystkich nekropolii na Ziemiach Zachodnich – najpierw zostały zamknięte, a następnie zlikwidowane, zaś te które miały więcej szczęścia, zostały przekształcone w cmentarze katolickie. Tak też w pewnym stopniu stało się z cmentarzem w Wilkszynie. Cmentarz ten został założony prawdopodobnie w I połowie XIX w. pierwotnie na planie kwadratu. Niewielki, bo liczący zaledwie 1,22 ha, obsadzony został lipami i podzielony na trzy kwatery dwiema prostopadłymi ścieżkami. W jego centrum znajduje się murowana kapliczka. Najstarszy zachowany nagrobek pochodzi z 1869 r. (Martha i Paul Klose). Inne zachowane, ale zdemontowane poniemieckie płyty nagrobne są ułożone tuż przy drewnianym krzyżu.Lapidarium – płyty nagrobne z niemieckiego cmentarza w Wilxen (2016 r.)
Fot. Kamilla Jasińska
Fragment dziecięcego nagrobka (2016 r.)
Fot. Kamilla Jasińska