Konsultacje koncepcji Smart Village Wilkszyn

Zapraszamy mieszkańców Wilkszyna do zapoznania się z Koncepcją „Smart Village Wilkszyn w Krainie Łęgów Odrzańskich”.Prezentowany dokument to efekt pracy z Państwem podczas spotkań, które odbyły się w świetlicy wiejskiej w Wilkszynie 6 maja i 16 maja br., a także Państwa pomysłów przekazanych w ankietach. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w powstanie koncepcji. To rodzaj strategii, która w przyszłości będzie podstawą do ubiegania się o środki zewnętrzne na realizację opisanych w niej przedsięwzięć.
Wszelkie uwagi do dokumentu można zgłaszać do poniedziałku 24 czerwca br. na adres dotacje@miekinia.pl
Link do dokumentu https://www.miekinia.pl/files/docs/koncepcja_smart_village_w.pdf