OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miękini
z dnia 10 stycznia 2024 r.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miękini z dnia 10 stycznia 2024 r.o wyborach sołtysa sołectwa Wilkszyn
oraz wyznaczonej siedzibie komisji wyborczej w wyborach zarządzonych na dzień 25 lutego 2024 r.