Spotkanie dla seniorów z dzielnicowym Pawłem Kisły

MUTW filia w Wilkszynie serdecznie zaprasza na spotkanie przy kawie z Policją dotyczące bezpieczeństwa osób starszych.
Celem spotkania będzie uświadomienie wszystkim, jakimi metodami posługują się przestępcy i jak ustrzec się przed oszustwem i kradzieżą. Podczas spotkania Policjanci przekażą seniorom niezbędną wiedzę, mającą na celu zwiększenie bezpieczeństwa osób starszych oraz uświadomienie, jak nie stać się ofiarą przestępstw metodą na wnuczka, pracownika opieki społecznej, akwizytora itp.

Spotkanie odbędzie się w sobotę 16 września o godzinie 11.00
Świetlica wiejska – Wilkszyn, ul. Sportowa 2

Poczęstunek dla uczestników spotkania zostanie przygotowany przez koło gospodyń z Wilkszyna