IV Rodzinny Rajd Rowerowy

W niedzielę 28 maja zapraszamy wszystkich fanów rowerowych wyzwań do wzięcia udziału w IV Rodzinnym Rajdzie Rowerowym. Już po raz kolejny Wilkszyn wyruszy w drogę wraz z mieszkańcami Brzezinki Średzkiej, ale mile widziani są także mieszkańcy innych okolicznych miejscowości.

Planowana trasa rajdu ok. 25 km wiedzie leśnymi i polnymi drogami. Ruszamy o godz.14.00 spod Orlika w Wilkszynie, kierujemy się w kierunku Brzezinki Średzkiej, gdzie ok.14.30 dołączy do nas grupa z Brzezinki Średzkiej (grupa ta rusza o 14.30 spod kościoła w Brzezince Średzkiej). Wspólnie udajemy się w kierunku Odry i wałami do Prężyc. Po krótkim odpoczynku wałami Odry dojedziemy do Miłoszyna i z powrotem na Orlik w Wilkszynie gdzie ok. 16.30 planowane jest ognisko z bezpłatnym poczęstunkiem, o który zadba Samorządowy Ośrodek Kultury w Miękini. Gwarantujemy świetną atmosferę, trasę omijającą drogi z ruchem samochodowym (mapa trasy), przejazd leśnymi drogami i ścieżkami, podziwianie pięknej otaczającej przyrody, nowe znajomości i przede wszystkim zdrowe spędzenie wolnego czasu.

Rajd startuje z Wilkszyna dokładnie o godz. 14.00, a z Brzezinki Średzkiej 14.15. Chętni do wzięcia w nim udziału powinni przybyć najpóźniej 15 minut przed startem na jedno z dwóch miejsc zbiórki: pod Orlik w Wilkszynie przy ul. Sportowej lub pod kościół w Brzezince Średzkiej.

Zapraszamy!

Liderzy rajdu:
Tomasz Chudzikiewicz – grupa Wilkszyn
Wojciech Kucia – grupa Brzezinka Średzka

Organizator:
sołtys i rada sołecka Wilkszyna we współpracy z Aktywna Brzezinka Średzka.

UWAGA! Uczestnicy rajdu zobowiązani są do akceptacji poniższego regulaminu:

REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO
#4 Rodzinny Rajd Rowerowy “Wilkszyn i Brzezinka Średzka Na Rowery”

Rajd rowerowy będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu zobowiązani są do:

 • Przestrzegania obowiązków uczestnika oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom organizatora rajdu.
 • Ze względu na rekreacyjny charakter rajdu nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu.
 • Posiadania sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Na drogach publicznych poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. W szczególności:
  – liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15,
  – podczas jazdy w kolumnie należy zachować minimum 200 m odległości pomiędzy poszczególnymi grupami kolumny,
  – szczegółowy kodeks drogowy dostępny na http://wrower.pl/prawo/kodeks-drogowy-dla-rowerzystow,3176.html
 • Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku.
 • Przy zjazdach nie należy rozpędzać nadmiernie roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość i hamowanie.
 • Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
 • Podczas postoju nie należy tarasować drogi.
 • Każdy uczestnik rajdu musi posiadać kask rowerowy oraz powinien być zaopatrzony w zapasową dętkę i narzędzia serwisowe umożliwiające drobne naprawy roweru w tym zmianę dętki.
 • Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.
 • Osoby poniżej 16. roku życia mogą wziąć udział w rajdzie tylko pod opieką osoby dorosłej i na wyłączną odpowiedzialność osoby dorosłej, pod której pieczą pozostają.

Na trasie zabrania się:

 • Spożywania alkoholu i innych środków odurzających.
 • Zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych.
 • Niszczenia przyrody.
 • Zbaczania z trasy rajdu bez zgody organizatora.

Odpowiedzialność organizatora:

 • Organizatorzy rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
 • Udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.

Postanowienia końcowe:

 • Wszyscy uczestnicy, startując w rajdzie, wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora.
 • Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.