Harmonogram wywozu odpadów 2023 roku

Odpady komunalne w Wilkszynie i Miłoszynie są odbierane w rożnych terminach.
Prosimy o zapoznanie się z dniami odbioru odpadów.

Wilkszyn 1 – cały Wilkszyn poza ulicami wymienionymi w Wilkszyn 2
Wilkszyn 2 – ul: Chrobrego, Grabowa, Jarzębinowa, Konwaliowa, Lawendowa, Liliowa, Nasturcjowa, Parkowa, Różana, Sosnowa, Storczykowa, Szafranowa, Topolowa, Wiśniowa, Wiśniowe Wzgórze, Wiśniowogórska, Wrzosowa, św. Gerarda, św. Huberta, św. Jacka, św. Jadwigi, św. Krzysztofa, św. Mikołaja, św. Piotra, św. Wacława.

  • Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2023 roku – TUTAJ
  • Informacje dotyczące sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz sposobu świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Miękinia –  TUTAJ
  • Reklamacje/uwagi dotyczące odbioru odpadów komunalnych – TUTAJ
  • PSZOK w Wilkszynie – TUTAJ