Ankieta- Propozycje do Budżetu gminy Miękinia na rok 2023.

W związku z rozpoczęciem prac nad projektem budżetu gminy Miękinia na 2023 rok, radni oraz sołtysi gminy, mając na uwadze dobro mieszkańców przez siebie reprezentowanych, mogą złożyć swoje propozycje zadań do realizacji ze środków budżetowych na 2023 rok. Zwracamy się do mieszkańców sołectwa Wilkszyn z prośbą o przesłanie za pomocą formularza propozycji zadań do realizacji, które powinny zostać ujęte we wniosku składanym przez sołtysa oraz radę sołecką.- Dziękujemy.
Link do formularza- https://forms.gle/XkCr8C9mFSPHkj53A