III Rodzinny Rajd Rowerowy

W niedzielę 31 lipca zapraszamy wszystkich fanów rowerowych wyzwań do wzięcia udziału w III Rodzinnym Rajdzie Rowerowym. Już po raz drugi Wilkszyn i Miłoszyn wyruszy w drogę wraz z mieszkańcami Brzezinki Średzkiej, ale mile widziani są także mieszkańcy innych okolicznych miejscowości.

Planowana trasa rajdu wiedzie leśnymi i polnymi drogami, zielonym szlakiem rowerowym istniejącym w sieci Miękińskich Tras Rowerowych oraz nowo otwartą ścieżką rowerową. Punktem docelowym jest Lutynia, a cała trasa liczy około 30 km w obie strony. Jednym z liderów rajdu będzie mieszkający w Wilkszynie licencjonowany przewodnik turystyczny, Michał Karczmarek, znany już doskonale mieszkańcom Wilkszyna choćby dzięki ubiegłorocznym Wawrzynkom, wycieczce do Centrum Historii Zajezdnia, czy ostatnio do Lubiąża. W ramach odpoczynku na trasie planowane są przynajmniej dwie przerwy, podczas których będzie można posłuchać rozmaitych ciekawostek o regionie, w tym m.in. historii Mrozowa i bitwy pod Lutynią.

Rajd startuje dokładnie o godz. 13.00, zatem chętni do wzięcia w nim udziału powinni przybyć najpóźniej o godz.12.45 na jedno z dwóch miejsc zbiórki: pod Orlik w Wilkszynie przy ul. Sportowej lub pod kościół w Brzezince Średzkiej. Obie grupy spotkają się na szóstym kilometrze trasy i razem udadzą się do Lutyni trasą wyznaczoną przez liderów rajdu. Na miejscu planowany jest poczęstunek przygotowany przez właścicieli sadu “Owoce Lutyni”, a ufundowany przez Samorządowy Ośrodek Kultury w Miękini. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do zapoznania się z załączonym poniżej regulaminem.

Gwarantujemy świetną atmosferę, trasę omijającą drogi z ruchem samochodowym (mapa trasy z Wilkszyna, mapa trasy z Brzezinki Średzkiej), przejazd leśnymi drogami i ścieżkami, podziwianie pięknej przyrody, interesujące historie, nowe znajomości i przede wszystkim zdrowe spędzenie wolnego czasu.

Zapraszamy!

Liderzy rajdu:
Tomasz Chudzikiewicz, Michał Karczmarek – grupa Wilkszyn
Wojciech Kucia – grupa Brzezinka Średzka

Organizator:
sołtys i rada sołecka Wilkszyna we współpracy z Wojciechem Kucią z Brzezinki Średzkiej

UWAGA! Uczestnicy rajdu zobowiązani są do akceptacji poniższego regulaminu:

REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO
„WILKSZYN NA ROWERZE” #3

Rajd rowerowy będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu zobowiązani są do:

 • Przestrzegania obowiązków uczestnika oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom organizatora rajdu.
 • Ze względu na rekreacyjny charakter rajdu nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu.
 • Posiadania sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Na drogach publicznych poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. W szczególności:
  – liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15,
  – podczas jazdy w kolumnie należy zachować minimum 200 m odległości pomiędzy poszczególnymi grupami kolumny,
  – szczegółowy kodeks drogowy dostępny na http://wrower.pl/prawo/kodeks-drogowy-dla-rowerzystow,3176.html
 • Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku.
 • Przy zjazdach nie należy rozpędzać nadmiernie roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość i hamowanie.
 • Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
 • Podczas postoju nie należy tarasować drogi.
 • Każdy uczestnik rajdu musi posiadać kask rowerowy oraz powinien być zaopatrzony w zapasową dętkę i narzędzia serwisowe umożliwiające drobne naprawy roweru w tym zmianę dętki.
 • Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.
 • Osoby poniżej 16. roku życia mogą wziąć udział w rajdzie tylko pod opieką osoby dorosłej i na wyłączną odpowiedzialność osoby dorosłej, pod której pieczą pozostają.

Na trasie zabrania się:

 • Spożywania alkoholu i innych środków odurzających.
 • Zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych.
 • Niszczenia przyrody.
 • Zbaczania z trasy rajdu bez zgody organizatora.

Odpowiedzialność organizatora:

 • Organizatorzy rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
 • Udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.

Postanowienia końcowe:

 • Wszyscy uczestnicy, startując w rajdzie, wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora.
 • Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.