Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie szeregowej, wewnętrznej drogi dojazdowej, niezbędnej infrastruktury technicznej oraz zieleni urządzonej ogólnodostępnej, przewidzianej do realizacji na działce nr 233, obręb Wilkszyn, gmina Miękinia.