Obwieszczenie Wójta Gminy Miękinia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy szkoły podstawowej z halą sportową, drogi wewnętrznej ze zjazdami, parkingu, terenu sportowo-rekreacyjnego oraz niezbędnej infrastruktury na terenie działek nr 467/1, 467/2, 468/1, 468/2, 481/1 i 481/3 w obrębie geodezyjnym Wilkszyn w gminie Miękinia (spr. GNPP.6733.5.2022) 

Zawiadamia się, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy szkoły podstawowej z halą sportową, drogi wewnętrznej ze zjazdami, parkingu, terenu sportowo-rekreacyjnego oraz niezbędnej infrastruktury na terenie działek nr 467/1, 467/2, 468/1, 468/2, 481/1 i 481/3 w obrębie geodezyjnym Wilkszyn w gminie Miękinia.