Konsultacje społeczne

W niedzielę, 20 lutego b.r w Wilkszynie odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami w sprawie nadania miejscowości Miękinia statusu miasta.
Konsultacje odbędą się w świetlicy wiejskiej – ul. Sportowa 2, godzinach 16:00-18:00