Obwieszczenie wójta gminy Miękinia z dnia 31 stycznia 2022 r.

Obwieszczenie dotyczy wydania decyzji o warunkach zabudowy dla budowy domu jednorodzinnego na terenie działki nr 672/13 w obrębie geodezyjnym Wilkszyn w gminie Miękinia.