Obwieszczenie wójta gminy Miękinia z dnia 11 listopada 2021 r.

Obwieszczenie dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zarurowaniu odcinka rowu melioracyjnego na części działki nr 497 w obrębie geodezyjnym Wilkszyn w gminie Miękinia