Obwieszczenie wójta gminy Miękinia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego


POŁUDNIOWO-ZACHODNIA CZĘŚĆ W OBRĘBIE WILKSZYN

WILKSZYN-MIŁOSZYN