II RODZINNY RAJD ROWEROWY

W niedzielę, 15 sierpnia zapraszamy wszystkich fanów rowerowych wyzwań do wzięcia udziału w II rodzinnym rajdzie rowerowym.
W tym roku Wilkszyn wyrusza w drogę wraz z Brzezinką Średzką. Wspólnie pokonamy 25 km trasę, która w większości prowadzi zielonym szlakiem rowerowym z sieci Miękińskich Tras Rowerowych.
Ruszamy o godz. 14.00 spod Orlika w Wilkszynie. Grupa z Brzezinki Średzkiej i Brzeziny spotyka się pod kościołem w Brzezince Średzkiej i startuje również o godz. 14.00. Obie grupy spotkają się na 6 km trasy. Wspólnie udajemy się do Wojnowic gdzie planowane jest ognisko z bezpłatnym poczęstunkiem, o który zadbał Samorządowy Ośrodek Kultury w Miękini. Dla chętnych – zwiedzanie zamku na wodzie. Na koniec wspólny powrót do miejsca startu ok. godz. 19.00. Gwarantujemy świetną atmosferę, trasę omijającą drogi z ruchem samochodowym (mapa trasy z Wilkszyna, mapa trasy z Brzezinki Średzkiej), przejazd leśnymi drogami i ścieżkami, podziwianie pięknej otaczającej przyrody, nowe znajomości i przede wszystkim zdrowe spędzenie wolnego czasu.
Liderzy rajdu:
Tomasz Chudzikiewicz – grupa Wilkszyn
Wojtek Kucia – grupa Brzezinka Średzka
Uczestnicy rajdu zobowiązani są do zapoznania i akceptacji poniższego regulaminu umieszczonego poniżej:

REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO
„WILKSZYN NA ROWERZE” #2


Rajd rowerowy będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu zobowiązani są do:

 1. Przestrzegania obowiązków uczestnika oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom organizatora rajdu.
 2. Ze względu na rekreacyjny charakter rajdu nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu.
 3. Posiadania sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Na drogach publicznych poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. W szczególności:
  – liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15,
  – podczas jazdy w kolumnie należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy poszczególnymi grupami kolumny,
  – szczegółowy kodeks drogowy dostępny na http://wrower.pl/prawo/kodeks-drogowy-dla-rowerzystow,3176.html
 5. Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku.
 6. Przy zjazdach nie należy rozpędzać nadmiernie roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość i hamowanie.
 7. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
 8. Podczas postoju nie należy tarasować drogi.
 9. Każdy uczestnik rajdu musi posiadać kask rowerowy oraz powinien być zaopatrzony w zapasową dętkę i narzędzia serwisowe umożliwiające drobne naprawy roweru w tym zmianę dętki.
 10. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.
 11. Osoby poniżej 16 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie tylko pod opieką osoby dorosłej i na wyłączną odpowiedzialność osoby dorosłej, pod której pieczą pozostają.

Na trasie zabrania się:

 1. Spożywania alkoholu i innych środków odurzających.
 2. Zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych.
 3. Niszczenia przyrody.
 4. Zbaczania z trasy rajdu bez zgody organizatora.

Odpowiedzialność organizatora:

 1. Organizatorzy rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
 2. Udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.

Postanowienia końcowe:

 1. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora.
 2. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.