Informacja o nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż pozostającej w zasobie Skarbu Państwa.

V PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej w obrębie Wilkszyn, gm Miękinia – dz.nr 508/3 AM-1

Opis nieruchomości:
Nieruchomość nierolna, niezabudowana położona w obrębie Wilkszyn, gmina Miękinia, powiat
średzki, województwo dolnośląskie dz. 508/3 AM-1.
Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi: 0,1488 ha (użytki rolne 0,1488 ha) z czego:
– grunty orne o pow. 0,0563 ha w klasie: RIVa.
– trwałe użytki zielone o pow. 0,0925 ha w klasie PsIII.
Działka położona w południowej części wsi przy ul. Krótkiej. Dojazd do działki od strony ul.
Krótkiej zagrodzony płotem i żywopłotem, a sięgacz działki zapewniający dostęp do drogi publicznej został zagospodarowany przez użytkownika sąsiedniej działki (granice niewidoczne w terenie). Otoczenie nieruchomości stanowią: wzdłuż zachodniej granicy działki rów melioracyjny, za nim działki niezabudowane o funkcji mieszkaniowej, od strony wschodniej, przy ul. Krótkiej, znajdują się działki zabudowane głównie starszymi budynkami, od południowej strony znajduje się działka ze stajnią i budynkiem usługowym, a kilkadziesiąt metrów dalej tereny leśne. Od strony południowo-zachodniej znajduje się nowy jednorodzinny dom. Działka składa się z dwóch części – głównej mającej kształt prostokąta oraz sięgacza – wydłużonego prostokąta pełniącego rolę odcinka komunikacyjnego do ul. Krótkiej. Główna część nieruchomości nieużytkowana, porośnięta trawami, pojedynczym młodym samosiewem bez wartości ekonomicznym. Przy działce pełne uzbrojenie terenu.
Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr WR1S/00039720/2 Cena nieruchomości wynosi 161 560,00 zł.
Informacji o przedmiocie sprzedaży udziela KOWR pod nr telefonu 71 35 63 919 wew. 921 lub 502 792 151.
Pełna treść ogłoszenia znajduje się poniżej.