Obwieszczenie wójta gminy Miękinia z dnia 17 czerwca 2021 r.

Obwieszczenie dotyczy wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy oświetlenia drogowego na terenie obejmującym części działek nr 600/1, 617/2, 495/6, 495/7, 495/5, 495/4 (ul. Sportowa-Orlik) i 494 (Miłoszyn) w obrębie geodezyjnym Wilkszyn w gminie Miękinia.