Obwieszczenie wójta gminy Miękinia z dnia 09 czerwca 2021 r.

Obwieszczenie dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia na części działek nr 26 (ul. Jarzębinowa, Poprzeczna) i 27/29 oraz na działce nr 27/31 w obrębie geodezyjnym Wilkszyn w gminie Miękinia (spr. GNPP.6733.17.2021)