PSZOK w Wilkszynie

4 maja 2021r. w Wilkszynie został otwarty Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce w którym mieszkańcy Gminy Miękinia w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne.

GDZIE znajduje się PSZOK?
Wilkszyn, ul. Miłoszyńska 4
Telefon601 710 793

KIEDY można dostarczać odpady?
W każdy wtorek w godzinach 9:00 do 13:00
W każdą środę w godzinach 15:00 do 19:00
W każdą sobotę w godzinach 8:00 do 19:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.


W PSZOK-u przyjmowane są odpady komunalne zebrane wyłącznie w sposób selektywny i przed dostarczeniem do PSZOK-u powinny być poddane głębokiej segregacji i wyodrębnione wg. niżej wskazanych rodzaju odpadów:
1. Odpady niebezpieczne;
– farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza, żywice zawierające substancje niebezpieczne;
– lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (w tym świetlówki);
2. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne;
3. Zużyte opony z wyłączeniem opon rolniczych;
4. Meble i inne odpady wielkogabarytowe;
5. Odpady budowlane i rozbiórkowe
6. Odzież i tekstylia;
7. Przeterminowane i zużyte leki oraz przeterminowane chemikalia;
8. Baterie i akumulatorki;
9. Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;
10. Papier w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury;
11. Metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z metali, tworzyw sztucznych wielomateriałowe;
12. Szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła;
13. Odpady zielone (trawa, gałęzie, liście);
14. Bioodpady z wyłączeniem odpadów zielonych( np. odpadki warzywne, fusy, zwiędłe kwiaty, owoce).

Limity dostarczanych odpadów do PSZOK :

– Zużyte opony – do 8 szt / rok / nieruchomość
– Odpady budowlane i rozbiórkowe – do 2000kg / rok / nieruchomość
– Meble i inne odpady wielkogabarytowe – do 500 kg / rok / nieruchomość

Ceny jednostkowe netto odpadów przyjętych ponad limit wynoszą:
– zużyte opony – 1,00zł/kg
– odpady budowlane i rozbiórkowe – 0,35zł/kg
– meble i inne odpady wielkogabarytowe – 1,00zł/kg
Każdorazowe przyjęcie odpadów do PSZOK jest ważone, potwierdzane i rejestrowane na formularzu przyjęcia odpadów.

PSZOK nie jest wysypiskiem śmieci, jest terenem prywatnym, na którym obowiązuje regulamin.
Należy pamiętać że:
✅‌ Obowiązują maseczki na całym placu
✅ Kartony muszą być sprasowane czyli płaskie (zgniecione)
✅ ‌Zakaz wstępu osobom poniżej 18 roku życia, lub powinny pozostać w samochodzie.
✅ ‌Obowiązkowy dowód osobisty.
✅ ‌Teren PSZOK jest monitorowany, nagrywane są również rozmowy.

Pliki do pobrania:
Uchwała Nr XXIII/275/20 Rady Gminy Miękinia z dnia 30 września 2020 r.   
Uchwała Nr XXIII/276/2020 Rady Gminy Miękinia z dnia 30 września 2020 r.