Informacja o nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż.

W związku z zamiarem rozdysponowania nieruchomości pozostającej w zasobie Skarbu Państwa – KOWR odział terenowy we Wrocławiu podaje do publicznej wiadomości informację o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży zlokalizowanej w obrębie Wilkszyn, gm Miękinia – dz.nr 181/13 AM-1.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość nierolna niezbudowana położona: województwo dolnośląskie, powiat średzki, gmina Miękinia, obręb Wilkszyn, nr działki: 181/13 AM1Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,2496 ha w tym w użytkach rolnych (0,2496 o symbolu Ps).
Działka położona w południowej części wsi przy ul.Leśnej (posiada dostęp do drogi) w
odległości ok. 500m od drogi wojewódzkiej nr 336. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią: po
wschodniej stronie granicy ul. Leśna, za nią osiedle domów jednorodzinnych, od strony południowej i zachodniej , a od północnej strony działka ogrodzona i działki zabudowane nowymi domami jednorodzinnymi. Nieruchomość ma kształt średnioforemnego wieloboku. Działka posiada dostęp do mediów. W północnej części działki usytuowana jest elektroenergetyczna stacja słupowa. Nieruchomość jest pozostałością starego sadu z drzewami bez wartości ekonomicznej. Nieruchomość nieużytkowana porośnięta samosiewem młodych drzew liściastych i krzewów oraz starszymi drzewami (dąb, olcha, brzoza) bez wartości ekonomicznej.
Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr WR1S/00039720/2. Cena nieruchomości wynosi 356.700,00 zł.
Informacji o przedmiocie sprzedaży udziela KOWR pod nr telefonu 71 35 63 919 wew. 921 lub 502 792 151.
Pełna treść ogłoszenia znajduje się poniżej.