Informacja o nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż.

W związku z zamiarem rozdysponowania nieruchomości pozostającej w zasobie Skarbu Państwa – KOWR odział terenowy we Wrocławiu podaje do publicznej wiadomości informację o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży zlokalizowanej w obrębie Wilkszyn, gm Miękinia – dz.nr 375/2 AM 1

Opis nieruchomości:
Nieruchomość rolna niezbudowana położona: województwo dolnośląskie, powiat średzki, gmina Miękinia, obręb Wilkszyn, nr działki: 375/2 AM1. Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,5162 ha z czego grunty orne o pow. 0,4960 ha, oraz pastwiska o pow. 0,0202 ha. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr WR1S/00039720/2 przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej. Cena nieruchomości wynosi 548.900,00 zł.
Informacji o przedmiocie sprzedaży udziela KOWR pod nr telefonu 71 35 63 919 wew. 767
Pełna treść ogłoszenia znajduje się poniżej.