Obwieszczenie wójta gminy Miękinia z dnia 26 listopada 2020 r.

Obwieszczenie dotyczy wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania 2 lokali użytkowych na parterze budynku wielorodzinnego z usługami na lokale mieszkalne na terenie działki nr 690/56 – ul. Leśna w Wilkszynie.