Informacja o nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż.

W związku z zamiarem rozdysponowania nieruchomości pozostającej w zasobie Skarbu Państwa – KOWR odział terenowy we Wrocławiu podaje do publicznej wiadomości informację o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży zlokalizowanej w obrębie Wilkszyn, gm Miękinia –
dz.nr 437/9: 437/10AM 1

Opis nieruchomości:
Nieruchomość nierolna niezbudowana położona: województwo dolnośląskie, powiat średzki, gmina Miękinia, obręb Wilkszyn, nr działki: 437/9; 437/10 AM1. Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,2196 ha – grunty orne w klasie RIVb. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta księga wieczysta nr WR1S/00039702/2 przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej. Cena nieruchomości wynosi 318.200 zł.
Informacji o przedmiocie sprzedaży udziela KOWR pod nr telefonu 71 35 63 919 wew. 756
Pełna treść ogłoszenia znajduje się poniżej.