Obwieszczenie wójta gminy Miękinia z dnia 07 października 2020 r.

Obwieszczenie dotyczy wydania decyzji o warunkach zabudowy dla budowy linii kablowej niskiego napięcia ze złączami kablowymi na terenie działek nr 231, 245/1, 235/2, 244/9, 243/4, 242/4, 234/2 w obrębie geodezyjnym Wilkszyn w gminie Miękinia.