Obwieszczenie wójta gminy Miękinia z dnia 06 października 2020 r.

Obwieszczenie dotyczy wydania decyzji o warunkach zabudowy dla budowy linii kablowej niskiego napięcia ze złączami kablowymi na części działek nr 690/56, 234/3, 234/1, 482/1 i 488/1 w obrębie geodezyjnym Wilkszyn w gminie Miękinia