Obwieszczenie wójta gminy Miękinia z dnia 06 października 2020 r.

Obwieszczenie dotyczy wydania decyzji o warunkach zabudowy dla budowy linii napowietrzno-kablowej niskiego napięcia ze złączami kablowymi na terenie działek nr 475/4, 475/5 oraz na części działek nr 472, 50/1, 449/6, 448, 446/1, 445 w obrębie geodezyjnym Wilkszyn.