Obwieszczenie wójta gminy Miękinia z dnia 30 września 2020 r.

Obwieszczenie dotyczy wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia na części działki nr 402/1 i na działce nr 399/8 w obrębie geodezyjnym Wilkszyn w gminie Miękinia.