Propozycje zadań do realizacji ze środków budżetowych na 2021 rok

W związku z rozpoczęciem prac nad projektem budżetu gminy Miękinia na rok budżetowy 2021 radni oraz sołtysi gminy, mając na uwadze dobro zbiorowości przez siebie reprezentowanej, jak co roku mogli do 30 września złożyć swoje propozycje zadań do realizacji ze środków budżetowych na 2021 rok.

Z uwagi na szczególnie ciężki rok związany z epidemią covid-19 zwołanie zebrania z mieszkańcami Wilkszyna i Miłoszyna w celu omówienia potrzeb sołectwa, tak jak w ubiegłym roku, tym razem było, niestety, niemożliwe. Z związku z zaistniałą sytuacją propozycje zadań do realizacji złożone zostały bez konsultacji z mieszkańcami.
Wśród zgłoszonych propozycji zostały uwzględnione potrzeby mieszkańców zidentyfikowane na podstawie naszych obserwacji, własnych przemyśleń, rozmów telefonicznych oraz osobistych z mieszkańcami, a także licznych wiadomości mailowych oraz informacji zgłaszanych za pośrednictwem portali społecznościowych. Wszystkie te informacje spływały do nas przez cały rok.
Złożone pod koniec września propozycje zostaną wstępnie oszacowane przez pracowników Urzędu Gminy Miękinia i w terminie do 15 października przekazane skarbnikowi gminy w celu dokonania zestawienia potrzeb i planowanych dochodów budżetu gminy na 2021 rok. W oparciu o te dane wójt gminy Miękinia będzie prowadził prace związane z wyborem optymalnej wersji budżetu uwzględniającej potrzeby gminy i możliwości ich realizacji.

Poniżej przedstawiamy propozycje jakie w imieniu mieszkańców sołectwa Wilkszyn zostały złożone przez sołtys Wilkszyna Wiesławę Janusz oraz radną gminy Miękinia Monikę Szymanowską.

1. Założenie monitoringu i doświetlenie miejsca, w którym znajduje się plac zabaw oraz wiata przy ul. Sportowej.
Z prośbą o instalację monitoringu oraz oświetlenie wspomnianego miejsca zwrócili się do nas mieszkańcy, którzy skarżą się na młodzież przebywającą tam w godzinach wieczornych, a ich zachowanie jest niezgodne z ogólnie przyjętymi normami społecznymi. Teren w okolicy Orlika to miejsce wypoczynku dla wszystkich mieszkańców szczególnie tych najmłodszych, dlatego miejsca te powinny być szczególnie bezpieczne. Monitoring poprawiłby jakość bezpieczeństwa i pozwoliłby uniknąć dewastacji placu zabaw oraz wyposażenia wiaty

2. Remont placu zabaw przy ul. Sportowej.
Plac zabaw przy ul. Sportowej to miejsce, z którego korzysta wiele dzieci. Obecny jego stan pozostawia wiele do życzenia, urządzenia są wyeksploatowane, część z nich wymaga gruntownego remontu lub wymiany, a w piaskownicy zamiast piasku znajduje się gniazdo os lub szerszeni. Remont placu zabaw jest konieczny, ponieważ korzystanie z niego przez dzieci w obecnie stanie zagraża ich zdrowiu i bezpieczeństwu.
Nowy plac na pętli jest niewystarczający na ilość dzieci zamieszkałych w ponad dwutysięcznej społeczności zamieszkującej Wilkszyn.

3. Zagospodarowanie przestrzeni przy świetlicy wiejskiej ( ul. Sportowa ) poprzez nasadzenia roślin oraz utworzenie alejek spacerowych wraz z małą architekturą ( ławki parkowe, kosze na śmieci)
Zadanie można połączyć z aktywnością mieszkańców, którzy chętnie się zaangażują w nasadzenia, które pozwolą stworzyć przestrzeń do odpoczynku i spotkań .Angażując mieszkańców, chcemy pokazać, jak wiele można zdziałać wspólnymi siłami – wystarczą tylko chęci i dobry pomysł.

4. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym części ulic Wiśniowej i Pod Lasem oraz ulicy Leśnej poprzez budowę chodnika wraz z oświetleniem nieoświetlonej części ul. Wiśniowej w kierunku Brzeziny oraz uspokojenie ruchu poprzez budowę wysepek wymuszających zwolnienie przy mijaniu samochodów
Wymienione ulice są ciągiem ruchu pieszych oraz rowerzystów udających się na ul. Sportową oraz w przeciwnym kierunku zmierzających do Biedronki w Brzezinie. Z uwagi na ciągle powstające nowe osiedla domów szeregowych na terenach wzdłuż ulic Wiśniowej, Pod Lasem oraz Leśnej, drastycznie wzrósł ruch samochodowy, który stwarza zagrożenie dla pieszych oraz rowerzystów. Konieczna jest budowa chodnika na tych ulicach.
W godzinach porannego i popołudniowego szczytu ul. Wiśniowa na odcinku od ul. Chrobrego do ronda przy ul. Wiśniowogórskiej stała się drogą tranzytową. Na ww. ulicach notorycznie dochodzi do przekroczeń prędkości, co wyraźnie widać na oficjalnym portalu policji: https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html#
Budowa wysepek wymuszających zwolnienie przy mijaniu się samochodów pozwoli ograniczyć nadmierną prędkość pojazdów. Tego typu rozwiązanie zostało ostatnio wprowadzone na ul. Mokrzańskiej od skrzyżowania z ul. Dolnobrzeską we Wrocławiu.

5.Budowa rowerowego parku zabaw typu pumptruck.
To propozycja dla młodzieży i nie tylko, która trafia w ich gusta. Jak wiadomo, nie tylko piłką interesuje się młodzież. Od kilku lat obserwujemy bardzo duże zainteresowanie rowerami, które nie tylko wykorzystywane są jako środek transportu, ale także w celu czerpania przyjemności z jazdy. Profesjonalny, asfaltowy pumptrack daje bardzo duże zadowolenie w czasie jazdy po muldach, zakrętach z bandami, skocznych hopkach. To ogólnorozwojowy ruch, angażujemy całe ciało w czasie jazdy. Takiego miejsca nie ma w całej gminie. Naszym zadaniem pumptrack jest znacznie lepszą propozycją niż skatepark, który jest ekstremalny, raczej tylko dla młodzieży, a na pumptracku mogą bawić się wszyscy w wielu 3–103 lat i nie tylko na rowerach, także na deskorolkach, rolkach czy hulajnogach. Profesjonalnie wykonany pumptrack to także świetnie zagospodarowana przestrzeń. Poza asfaltowym pasem jazdy, zakrętami z bandami cały pozostały teren może być porośnięty trawą i dobrze komponować się z pozostałą przestrzenią między boiskiem a świetlicą. Wiedząc o dużej przychylności gminy Miękinia do inicjatyw rowerowych (m.in. Bike Maraton i Szosowy Klasyk), liczymy na realizację naszej propozycji

6. Plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wilkszyn.
Konieczne jest zabezpieczenie środków na sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wilkszyn w miejscach, dla których nie ma sporządzonego planu.

7. Budowa żłobka w miejscowości Wilkszyn
Miejscowość Wilkszyn to wieś z dużym napływem mieszkańców z miasta Wrocławia, którzy zasiedlają Gminę Miękinia. Są to z reguły młode małżeństwa z dziećmi, co powoduje znaczny wzrost zapotrzebowania na opiekę dla dzieci do lat 3. Jedna grupa żłobkowa przy Przedszkolu Publicznym w Pisarzowicach dla miejscowości tj. Wilkszyn, Pisarzowice, Brzezina jest niewystarczająca. Ponadto Gmina posiada dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę, więc warto wdrożyć to przedsięwzięcie do realizacji.

8.Wprowadzenie bezpłatnych szczepień przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) dla 12-13 letnich dziewczynek zameldowanych na terenie Gminy Miękinia.
Jak widać w czasach pandemii warto korzystać z dostępnych szczepień w celu zapobiegania chorób. Wiele miast i gmin posiada programy profilaktyczne szczepień ochronnych.