Petycja w sprawie kursowania autobusu 923

W związku z licznymi sygnałami, które do nas dotarły, dotyczącymi przepełnienia i zbyt rzadkich kursów autobusu linii 923, wystawiamy do wglądu publicznego petycję, która w imieniu mieszkańców zostanie przez nas złożona w Gminie Miękinia.

Podpisy mieszkańców pod petycją będą zbierane od soboty (19 września) do środy ( 23 września b.r) w następujących lokalizacjach:
1. Wilkszyn, ul. Wilkszyńska 11 (Pizzeria- Przystanek smaków Wilkszyn);
2. Pisarzowice, ul.Wrocławska 18 (sklep spożywczy);
3. Pisarzowice, ul Wrocławska 32B (sklep odido);
3. Brzezinka Średzka, ul Kolejowa 1 ( Mini Market Familijny).

PETYCJA W INTERESIE PUBLICZNYM
Apel dotyczący zmiany częstotliwości kursowania autobusów

Reprezentując społeczność Wilkszyna i Pisarzowic, zwracamy się z prośbą o podjęcie działań mających na celu dostosowanie rozkładu jazdy autobusu linii 923 (obsługiwanej przez DLA) do potrzeb mieszkańców gminy Miękinia.

Z opinii mieszkańców wynika, że:

  1. w godzinach szczytu (szczególnie porannego) autobusy są mocno przepełnione do tego stopnia, że osoby jadące do Wrocławia (lub powracające z niego) nie mają możliwości wejścia do autobusu;
  2. brakuje przynajmniej jednego kursu porannego pomiędzy godziną 6.00 a 7.00 – młodzież uczęszczająca do szkół we Wrocławiu, a rozpoczynająca naukę o godz. 8.00, oraz osoby pracujące na terenie Wrocławia, z uwagi na brak porannego kursu mają ograniczoną możliwość korzystania z komunikacji publicznej; wskazany byłby także dodatkowy kurs wcześniejszy. Sugerujemy, by pomiędzy godziną 5.00 a 8.00 autobusy kursowały co pół godziny;
  3. rozkład jazdy autobusu linii 923 nie jest spójny z rozkładem jazdy PKP i godzinami odjazdów pociągów ze stacji kolejowej w Brzezince Średzkiej w kierunku Wrocławia. Gdyby rozkłady były spójne, mieszkańcy gminy mogliby dojeżdżać do Wrocławia pociągiem, co miałoby istotny wpływ na zmniejszenie tłoku w autobusie jadącym
    w kierunku Wrocławia. Analogiczna sytuacja dotyczy godzin popołudniowych i powrotów z Wrocławia po pracy i szkole do miejsca zamieszkania na terenie gminy Miękinia.

Z uwagi na dynamiczną rozbudowę Wilkszyna i okolic w znaczący sposób wzrosła liczba mieszkańców korzystających z transportu publicznego, a w szczególności dzieci i młodzieży dojeżdżającej do szkół we Wrocławiu.

Mamy nadzieję, iż problem częstotliwości kursowania autobusów zostanie rozpatrzony, a sugestie mieszkańców – wzięte pod uwagę. Liczymy na to, iż dla dobra mieszkańców Gmina Miękinia wraz z Gminą Wrocław znajdą wspólne i dogodne rozwiązanie tego problemu.

sołtys sołectwa Wilkszyn – Wiesława Janusz
sołtys sołectwa Pisarzowice – Agnieszka Skawińska-Dykiel
radna Rady Gminy Miękinia – Monika Szymanowska

W załączeniu:

  1. Opinie mieszkańców
  2. Lista podpisów mieszkańców sołectw Wilkszyn i Pisarzowice