Obwieszczenie wójta gminy Miękinia z dnia 19 sierpnia 2020 r.

Obwieszczenie dotyczy wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy oświetlenia drogowego na terenie obejmującym część działek nr: 495/4, 495/7 i 494 w obrębie geodezyjnym Wilkszyn w gminie Miękinia.