Obwieszczenie wójta gminy Miękinia z dnia 06 sierpnia 2020 r.

Obwieszczenia dotyczy wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy oświetlenia ulicznego dla 4 przejść pieszych na terenie obejmującym część działek nr: 294 i 93/13 w obrębie geodezyjnym Pisarzowice oraz część działek nr 297, 50/3, 472, 50/1 oraz 498/1 w obrębie geodezyjnym Wilkszyn w gminie Miękinia.